Profesores | Departamento de Derecho Procesal

Profesores | Departamento de Derecho Procesal

Derecho Procesal I

Dr. Walter Guerra                   Profesor agregado
Dr. Daniel Hernández           Profesor adjunto
Dr. Heber Panunzio               Profesor adjunto

Dr. Agustin Gubitosi              Aspirante
Dr. Gaston Valenzuela         Aspriante

Derecho Procesal II 

Dr. Gabriel Valentín              Profesor agregado
Dr. Heber Panunzio              Profesor adjunto                  
Dr. Alejandro Pintos             Profesor ayudante
Dra. Carolina Giuffra            Profesor ayudante

Dr. Andrés Westerfeld          Aspirante

Derecho Procesal Práctico 

Dra. Bernardette Minivelle  Profesor agregado
Dr. Santiago Garderes         Profesor adjunto
Mag. Cecilia Barnech           Profesora adjunta
Dr. Alberto Reyes                  Profesor asistente
Dra. Anna Ponza                   Profesor asistente
Dra. Rosario Sapelli             Profesor asistente

Dra. Lucia Longo                    Aspirante

Bookmark and Share
Agenda de actividades

Ver agenda